TLENoterapia | KOMORA HIPERBARYCZNA

Przeciwskazania

Do bezwzględnych przeciwwskazań należy:

Do przeciwwskazań względnych (wymagają od pacjenta konsultacji ze swoim lekarzem) należą: