TLENoterapia | KOMORA HIPERBARYCZNA

Zadbaj o ZDROWIE,
MŁODOŚĆ i ODPORNOŚĆ

Tlenoterapia hiperbaryczna to bezbolesna i nieinwazyjna metoda leczenia wielu ostrych i przewlekłych schorzeń, polegająca na dostarczeniu czystego tlenu pod zwiększonym ciśnieniem do komórek ciała

Tlenoterapia hiperbaryczna

Nasycony tlenem organizm intensywnie regeneruje komórki i odnosi korzyści, jakie nie mogą być osiągnięte poprzez żaden inny rodzaj terapii.
product
Tlenoterapia hiperbaryczna jest to nieinwazyjna metoda leczenia różnych chorób, stanów i urazów polegająca na oddychaniu czystym tlenem w wysokim stężeniu w warunkach podwyższonego ciśnienia wytworzonego w komorze hiperbarycznej.

Hyperbaric oxygen therapy is a non-invasive method of treating various diseases, conditions and injuries, consisting in breathing pure oxygen
in high concentration under conditions of increased pressure generated in a hyperbaric chamber. 

Wchłanianie tlenu w ciśnieniu wyższym niż atmosferyczne jest wielokrotnie większe, ponieważ rozpuszcza się on w osoczu krwi, limfie, w płynie mózgowo-rdzeniowym i

Saturated with oxygen, the body intensively regenerates cells and gains benefits that cannot be achieved by any other type of therapy.

Wchłanianie tlenu w ciśnieniu wyższym niż atmosferyczne jest wielokrotnie większe, ponieważ rozpuszcza się on w osoczu krwi, limfie, w płynie
mózgowo-rdzeniowym i rdzeniu kręgowym, co z kolei zapewnia możliwość dostarczenia tego życiodajnego pierwiastka do tych komórek,
które są zagrożone w swoich czynnościach życiowych poprzez przewlekłe niedobory.

rdzeniu kręgowym, co z kolei zapewnia możliwość dostarczenia tego życiodajnego pierwiastka do tych komórek, które są zagrożone w swoich czynnościach życiowych poprzez przewlekłe niedobory.

Zastosowanie

HIPERBARYCZNA TERAPIA TLENOWA- naturalna metoda odzyskiwania zdrowia

Tlenoterapia hiperbaryczna jest to nieinwazyjna metoda leczenia różnych chorób, stanów...

Choroby związane z niskim poziomem tlenu

Jeżeli ciało cierpi z powodu niedoboru tlenu, pojawiają się choroby, a często nawet nowotwory...

KORZYŚCI z WYŻSZEGO POZIOMU TLENU

Nasycony tlenem organizm intensywnie regeneruje komórki i odnosi korzyści, jakie nie mogą być osiągnięte ...

KOMÓRKI MACIERZYSTE

Stosując terapię hiperbaryczną, oprócz zwiększenia ilości komórek macierzystych,...

Cennik

Komora hiperbaryczna 1,6ATA

Pojedynczy

Seans

Pakiet seansów

45 minut

Pakiet seansów

60 minut

Pakiet seansów

90 minut

Pojedynczy

Seans

Pakiet seansów

45 minut

Pakiet seansów

60 minut

Pakiet seansów

90 minut

ZAPRASZAMY

W przypadku korzystania z komory w konfiguracji: osoba dorosła plus dziecko (dziecko do lat 5), występuje dopłata do każdego seansu w wysokości 30,00 zł.